city sewage waste water and garbage flow pipe tubeВсе още има населени места без канализация, както и отделни квартали не са включени в централната канализационна система. Това обаче не означава, че хората са лишени от тези удобства. Така например за обработка и последващо рециклиране на отпадъците активно се използват септичните ями. За безаварийна работа те се нуждаят от правилни грижи.

Трябва да се има предвид, че на характеристиките, които трябва да притежават септичните ями, оказват влияние нивото на подпочвените води, типа на почвата и сезоните, през които се ползват съоръженията. В случаи на неправилно ползване на такива системи питейната вода може да бъде замърсена с необработени отпадъци. Това е пряка опасност не само за околната среда, но и за здравето на човека. Ето защо за да се предотврати препълване на септичните ями е необходимо да се спазват всички инструкции за монтаж и обслужване на системата.

У дома отпадната вода попада в дворната яма. Намиращите се в нея бактерии разграждат твърдите отпадъци. От резервоара водата минава през филтриращата област и от там навлиза в почвата на двора. В почвата продължават да се разграждат отпадъците.

Много важно е да се поддържа нивото на работа на септичната яма. В противен случай непочистените отпадъци може да се издигнат на повърхността. Последствията могат да бъдат печални – да се замърси питейната вода, ако водоизточникът е наблизо. Зоната на филтрация трябва да се намира на не по-малко от 30 метра от кладенеца. Така също в никакъв случай не трябва да се разполага ямата на склона точно пред водоизточника.

За да предотвратим в бъдеще препълване на септичните ями, е необходимо правилно да определим техния обем. Основен критерий за определяне на вместимостта е разходът на вода. Обемът може да бъде определен като се умножи предполагаемия разход на вода за един човек по броя на членовете в семейството. В случай,
че обема на ямите е по-малък, то е възможно препълване на септичните ями.

Благодарение на правилното изпомпване не се допуща препълване на септичните ями. Така септичните ями могат да се ползват дълго време ( от 20 до 30 години ).

Задължително е на участъка, където се намира ямата и областта на филтриране да не се движат превозни средства. Те могат да уплътнят почвата и да доведат до намаляване на нейната способност да разгражда отпадъците, а с това се създават условия за препълване на септичните ями.


Нямате представа как...

Все повече семейства и домакинства осъзнават, че всекидневното им почистване ...

Съвети при избор...

Чудите ли се как да разчистите двора и да съборите ...

Къде да намерим...

Ако се питате къде да намерите магазин за килими София, ...

За уравновесяване на...

Пробиотикът е биологично активно вещество, което е предназначено при нарушена ...

Съвети на брокера...

Днес човек постигнал определено ниво на доходи може да си ...

Нямате представа как...

Все повече семейства и домакинства осъзнават, че всекидневното им почистване ...

Съвети при избор...

Чудите ли се как да разчистите двора и да съборите ...

Къде да намерим...

Ако се питате къде да намерите магазин за килими София, ...

За уравновесяване на...

Пробиотикът е биологично активно вещество, което е предназначено при нарушена ...

Съвети на брокера...

Днес човек постигнал определено ниво на доходи може да си ...