insektИнсектицидите съдържат опасни химически вещества. Използването им трябва да става много внимателно. Никога не смесвайте различни видове препарати, тъй като компонентите им могат да реагират помежду си. При приготвяне на работния разтвор трябва да се следва инструкцията за работа – да не се променя препоръчителната доза. Да се приготвя толкова разтвор, колкото е необходим за напръскване на културите.

Готовият разтвор не може да се съхранява.

За инсектицидите да се използват отделни помещения за съхранение. Препаратите да са на сухи места, далече от деца. В никакъв случай да не се наливат в пластмасови опаковки от газирани напитки или бира. Да се следи да не се напръскат хранителни продукти, съдове и кухненски работни повърхности.

За безопасната употреба въобще на всички пестициди можете да се доверите на Ариста Лайфсайънс – компанията, която мисли за човека околната среда.

При пръскане на стайните растения да се закрие аквариума с рибки, а на терасата да се третира вечер, когато не летят пчелите. Не обработвайте растенията без защитна маска.

По време на работа с инсектициди е необходимо да се спазват следните изисквания: да не се пуши, пие и яде – това да става при прекъсване на работата и след старателно измиване на ръцете и лицето с вода и сапун; с препарати не бива да работят хора, които страдат от заболявания на дихателната система, стомашно-чревния тракт, кожни болести и смущения в нервната система. Използването на специално защитно облекло, шапка от непромокаема материя, маска за уста и гумени ръкавици е задължително. Да се унищожават опаковките на препаратите и в никакъв случай да не се ползват за други цели. Работните разтвори да се приготвят далече от реки, язовири и други водоизточници. Да се спазват карантинните срокове, които трябва да изминат от последното пръскане до прибирането на продукцията.
Некомпетентното използване на инсектицидите в някои случаи може да нанесе директни поражения на културните растения, почвената фауна, домашните животни, пчелите, дивечовото стопанство и хората.

Всичко това налага при употребата на инсектицидите в личното стопанство да се използва методическата помощ на специалистите по растителна защита, както и консултациите от специализираните селскостопански аптеки.

Химическият метод за бора с насекомите налага ползването на силни отрови както за човека, така и за домашните животни. Някои от препаратите имат свойството да се натрупват в организма и да причиняват тежки отравяния. Ето защо трябва да се съчетават всички методи – агротехнически, физико – механичен, биологичен и химически, за добри и трайни резултати в борбата с вредните насекоми. Самостоятелното използване на някои от методите невинаги дава задоволителни резултати, а много често довежда до нежелателни. Да се прилага система, която да запази растенията и полезните видове насекоми и да намали до минимум плътността на вредните видове.


Aston Martin ONE...

Автомобилът Aston Martin ONE 77 всъщност не е просто създаден ...

Имоти в София...

Имоти в София с топ цена, но и на топ ...

Нямате представа как...

Все повече семейства и домакинства осъзнават, че всекидневното им почистване ...

Съвети при избор...

Чудите ли се как да разчистите двора и да съборите ...

Къде да намерим...

Ако се питате къде да намерите магазин за килими София, ...

Aston Martin ONE...

Автомобилът Aston Martin ONE 77 всъщност не е просто създаден ...

Имоти в София...

Имоти в София с топ цена, но и на топ ...

Нямате представа как...

Все повече семейства и домакинства осъзнават, че всекидневното им почистване ...

Съвети при избор...

Чудите ли се как да разчистите двора и да съборите ...

Къде да намерим...

Ако се питате къде да намерите магазин за килими София, ...