izsledvane-metodИзследване чрез допитване (анкетен или метод на интервюто)- лично по телефона или по пощата. Допитването може да бъде чрез открито посочване на реалната цел или завоалирано. Този метод позволява да се задават въпроси на сравнително голям брой хора относно тяхното отношение към изследвания обект. Има широко приложение при маркетингови проучвания. Резултатите зависят във висока степен от начина на разработване на въпросниците, тяхното съдържание, като и от подбора на извадката от целевата аудитория. Съществува потенциален риск избраните лица да не отразяват мнението на всички потенциални потребители. Обема на извадката при различните проучвателни техники в редица случай зависи от отг.регистрирани при последователнити интервюта на първоначално изследваните лица. Така при значителна степен на сходство на мненията може да се окаже достатъчна извадка от 25-40 души. Но ако мненията се различават по- чувствително, обема на извадката следва де се увеличи.
При рекламните проучвания много често се използват т.нар.чек листи- систематично съставени въпросници използвани като инф.планиращо средство и за проверка на извършената работа. В чек листите могат да се включат всички важни за рекламата въпроси с оценъчен характер по отношение на различните елементи на рекламата- изразни средства, идеи, факти и аргументи. Въпросите се задават на подходъща извадка на целевата аудитория. Отг. На всички въпроси се анализират. По този начин сравнително лесно и бързо се анализират проучванията. Недостатък е, че няма универсални чек листи, а трябва да се изготвят такива в зависимост от потребностите.

Източник: TARGET-BOX


5 причини да...

Професията професионален домоуправител е нова в България, но вече десетки ...

Защо да направите...

За всеки родител е наясно, че кръщаването на детето им ...

Регистрация на фирма...

Когато искате точната фирма за бизнеса си – обърнете се ...

За ранното детско...

Всички методи за ранно детско развитие се основават на идеята, ...

Как да изберем...

Ако имате нужда от гардероби за антрето, всекидневната или спалнята, ...

5 причини да...

Професията професионален домоуправител е нова в България, но вече десетки ...

Защо да направите...

За всеки родител е наясно, че кръщаването на детето им ...

Регистрация на фирма...

Когато искате точната фирма за бизнеса си – обърнете се ...

За ранното детско...

Всички методи за ранно детско развитие се основават на идеята, ...

Как да изберем...

Ако имате нужда от гардероби за антрето, всекидневната или спалнята, ...