kotliПарните котли са закрити съдове под налягане за производство на пара чрез нагряване на водата с подавана топлинна енергия. Направени са от плътен материал, който да не пропуща парата. Добри материали за тази цел са ламарина, черна стомана. Съвременните парни котли имат различна конструкция и се използват както в промишлеността, така и за битови цели. Всички имат еднакъв принцип на работа.

Във връхната част на котела има резервоар барабанен тип, в който се подава вода. По специални отводни тръби тя се стича в колектор, разположен в долната част на устройството. От колектора към горния резервоар има тръби, които преминават през горивната зона. По тръба се вдига смес от пара и вода, които в сепаратора се разделят. Парата постъпва в паропровода, а водата се връща в барабана и отново се загрява до получаване на пара.

Устройството и съставните части на парните котли е: нагревателни уреди, регулиращи и спирателни вентили, тръбопроводи, помпи, контролни прибори и автоматично управление. Различните тръби и съдове са с различни диаметри и се съединяват подвижно или със заварки. Котлите имат специални отвори, които осигуряват преглед и почистване на резервоара (барабана) и колектора. В котела има две отделения: водно и парно.

Най-важната част на котела е пещта. В нея протича горенето. Това е клетка от вертикални тръби, които с изпускателни отвори са включени в циркулацията на барабана и колектора. Пещта е изолирана с огнеупорни и топлоизолационни материали.

Средствата за управление осигуряват автоматично включване и изключване на парните котли по предварително включена програма със зададени параметри. Например такива са за оптимално ниво на водата в резервоара, налягане на парата и други необходими показатели за безаварийна работа на котела. При изтичане на вода от котела, завишено налягане на парата или други аварийни ситуации сигнализацията се включва автоматично.

Видове парни котли:

– според движението на паро-водната смес – с естествена циркулация и с принудително циркулиране;
– според връщането на конденза в котела – отворени и затворени;
Голямо значение за работата на парните котли има качеството на водата. Може да се ползва само чиста вода без примеси. За това, преди да бъде подадена в котела, водата се обработва – химически чиста и деаерирана – тя е готова за ползване.

Главно условие за безопасната им работа и увеличаване на техния КПД е поддържане на температурата на зададеното ниво. Това се постига чрез непрекъснатата работа на топлоносителя.


Топ 5 звездни...

Звездите в днешно време влияят не само малките екрани и ...

Apple печели значително...

За никого не е тайна, че най-големите конкуренти на мобилния ...

8 начина да...

Потенциалът на батериите се увеличава все повече и повече с ...

Какви грешки допускаме...

Не случайно започваме заглавието с думата кредити в множествено число, ...

За какво най-вече...

Дори за водещите икономисти в България не е тайна, че ...

Топ 5 звездни...

Звездите в днешно време влияят не само малките екрани и ...

Apple печели значително...

За никого не е тайна, че най-големите конкуренти на мобилния ...

8 начина да...

Потенциалът на батериите се увеличава все повече и повече с ...

Какви грешки допускаме...

Не случайно започваме заглавието с думата кредити в множествено число, ...

За какво най-вече...

Дори за водещите икономисти в България не е тайна, че ...