kotliПарните котли са закрити съдове под налягане за производство на пара чрез нагряване на водата с подавана топлинна енергия. Направени са от плътен материал, който да не пропуща парата. Добри материали за тази цел са ламарина, черна стомана. Съвременните парни котли имат различна конструкция и се използват както в промишлеността, така и за битови цели. Всички имат еднакъв принцип на работа.

Във връхната част на котела има резервоар барабанен тип, в който се подава вода. По специални отводни тръби тя се стича в колектор, разположен в долната част на устройството. От колектора към горния резервоар има тръби, които преминават през горивната зона. По тръба се вдига смес от пара и вода, които в сепаратора се разделят. Парата постъпва в паропровода, а водата се връща в барабана и отново се загрява до получаване на пара.

Устройството и съставните части на парните котли е: нагревателни уреди, регулиращи и спирателни вентили, тръбопроводи, помпи, контролни прибори и автоматично управление. Различните тръби и съдове са с различни диаметри и се съединяват подвижно или със заварки. Котлите имат специални отвори, които осигуряват преглед и почистване на резервоара (барабана) и колектора. В котела има две отделения: водно и парно.

Най-важната част на котела е пещта. В нея протича горенето. Това е клетка от вертикални тръби, които с изпускателни отвори са включени в циркулацията на барабана и колектора. Пещта е изолирана с огнеупорни и топлоизолационни материали.

Средствата за управление осигуряват автоматично включване и изключване на парните котли по предварително включена програма със зададени параметри. Например такива са за оптимално ниво на водата в резервоара, налягане на парата и други необходими показатели за безаварийна работа на котела. При изтичане на вода от котела, завишено налягане на парата или други аварийни ситуации сигнализацията се включва автоматично.

Видове парни котли:

– според движението на паро-водната смес – с естествена циркулация и с принудително циркулиране;
– според връщането на конденза в котела – отворени и затворени;
Голямо значение за работата на парните котли има качеството на водата. Може да се ползва само чиста вода без примеси. За това, преди да бъде подадена в котела, водата се обработва – химически чиста и деаерирана – тя е готова за ползване.

Главно условие за безопасната им работа и увеличаване на техния КПД е поддържане на температурата на зададеното ниво. Това се постига чрез непрекъснатата работа на топлоносителя.


Битумни керемиди –...

Много хора резонно се притесняват дали битумните керемиди, които са ...

Защо да сложим...

По всяка вероятност няма домакинство, което да не е изпитало ...

Кои са добрите...

Основната задача на летните гуми е да осигурят здраво сцепление ...

Aston Martin ONE...

Автомобилът Aston Martin ONE 77 всъщност не е просто създаден ...

Имоти в София...

Имоти в София с топ цена, но и на топ ...

Битумни керемиди –...

Много хора резонно се притесняват дали битумните керемиди, които са ...

Защо да сложим...

По всяка вероятност няма домакинство, което да не е изпитало ...

Кои са добрите...

Основната задача на летните гуми е да осигурят здраво сцепление ...

Aston Martin ONE...

Автомобилът Aston Martin ONE 77 всъщност не е просто създаден ...

Имоти в София...

Имоти в София с топ цена, но и на топ ...