regulatoriРастежните регулатори са добро и ефективно средство за регулиране развитието на растенията. За тяхното правилно и безопасно приложение трябват определени професионални знания. Спектърът им на действие върху процесите в растенията е много широк. Растежните регулатори откриват пред нас неизчерпаеми възможности за нашето влияние върху растежа и развитието на растенията. Те могат и трябва да се използват само в тези случаи, когато искаме да променим растежните процеси, да увеличим устойчивостта на растенията към неблагоприятните условия, да повишим устойчивостта им към вредните насекоми, да преодолеят токсичното въздействие на химични препарати или просто да повишим привлекателността на растенията и коригираме някои практически недостатъци на отделни култури или сортове.

Проблемите, с които се сблъскват разсадопроизводителите, земеделците и градинарите са много разнообразни. Това не позволява винаги да има готова препоръка за всеки случай. За правилната реакция за всеки проблем в живота на растенията трябва да сме запознати с устройството на растението и как растежните регулатори му въздействат.

Структурата и свойствата на растенията са система от процеси, които се изменят през развитието на растенията. Например през есента листата пожълтяват. Това се дължи на разрушаването на хлорофила и другите пигменти – антоцианини и каротиноиди – стават доминиращи. Има процес на изменение на окраската – това се дължи на изменението на веществата-пигменти (оцветители). Така и другите промени можем да ги разгледаме детайлно и да проследим промяната в съдържанието на едни или други вещества.

Процесите на образуване, превръщане и разпадане на веществата в растенията се извършват под въздействието на биологични катализатори – ферменти. Количеството на всяко вещество в клетката зависи от активността на фермента, участващ в изграждането или разпадането му.

Фитохормоните се образуват в растенията и управляват движението на хранителните вещества при изменение на външните условия и координират развитието на различни органи на растенията. Те са природните растежни регулатори. Фитохормоните могат да стимулират развитието на растенията (стимуланти) или да го потискат (инхибитори).

Растежни регулатори, стимулиращи растенията са ауксини, цитокинини, гиберилини. Инхибиторите са необходими на растенията за преодоляване на неблагоприятните условия. Такива са етилен, абцисиева киселина и фенолни съединения.

Особено необходимо е да се помогне на растенията в началото на вегетацията. Необходимостта от външна намеса е довела до производството на синтетични растежни регулатори – стимулатори и инхибитори. Те са синтезирани на база на естествените фитохормони.


Хирургичен инструментариум според...

1.Прави – за стомах и черва; За тях не е ...

Битумни керемиди –...

Много хора резонно се притесняват дали битумните керемиди, които са ...

Защо да сложим...

По всяка вероятност няма домакинство, което да не е изпитало ...

Кои са добрите...

Основната задача на летните гуми е да осигурят здраво сцепление ...

Aston Martin ONE...

Автомобилът Aston Martin ONE 77 всъщност не е просто създаден ...

Хирургичен инструментариум според...

1.Прави – за стомах и черва; За тях не е ...

Битумни керемиди –...

Много хора резонно се притесняват дали битумните керемиди, които са ...

Защо да сложим...

По всяка вероятност няма домакинство, което да не е изпитало ...

Кои са добрите...

Основната задача на летните гуми е да осигурят здраво сцепление ...

Aston Martin ONE...

Автомобилът Aston Martin ONE 77 всъщност не е просто създаден ...