Вложенията в ценни метали винаги са били изгодни в дългосрочен период, вместо вложения в книжни пари. Цената на последните поради инфлация и висок риск, свързани с непредсказуемото икономическото бъдеще на страната, е несигурна за утрешния ден.

Със златните монети всичко е на обратно – днешната стойност е по-ниска от утрешната. Никой няма да се удиви на твърдението: вложенията в злато – най-привлекателния начин за получаване на печалба.

Този скъпоценен метал се използва в много области на промишлеността, не се поддава на корозия, неговите запаси не са големи, следователно цената му е винаги висока, често даже расте. Счита се, че златото при всички възможни икономически и финансови катастрофи,не може напълно да се обезцени.

Трябва да се отбележи, че инвестирането в злато също има рискове – може да не се получи очакваната печалба. За това има няколко начина за инвестиране в злато, които помагат за диверсификация на портфейла и намаляване рисковете от загуба на приходи, сред които са: инвестиране в кюлчета, златни монети, ценни книжа, обезпечени със злато.

Най-интересен и изгоден начин за инвестиране на капитала това са златните монети. Има два вида монети от ценния метал: инвестиционни и възпоменателни.

Инвестиционните монети нямат нумизматична стойност, тъй като обръщението им е голямо и те са свободни доста често. Този вид златни монети са направени специално за инвестиции и печалба.

Цената на инвестиционните монети се образува от цената на чистото съдържание на ценния метал и разходите за производство. Препродажбите на монети често са бързи и почти лишени от рискове.

Възпоменателните златни монети имат инвестиционна стойност и нумизматична ценност. Тяхното обръщение е доста ограничено, а качеството е много високо.

Колкото по-стара е възпоменателната монета, толкова нейната цена е по-висока. Тя зависи от рядкостта на монетата, възрастта, физическото състояние и външното запазване на рисунката.

Ако години преди това покупката (продажбата) на възпоменателните монети беше трудна, то сега с появата на интернет-магазините процедурата по покупка – продажба значително се улесни.

Трябва да се знае, че вложенията в монети от злато носят реална печалба само в дългосрочен период, като не става дума за скоро намерена монета, продажбата на която обещава печалба в кратък срок.

Закупената сега монета ще донесе печалба след време, когато нейната възраст и ценност се увеличат.


Съвети на брокера...

Днес човек постигнал определено ниво на доходи може да си ...

5 причини да...

Професията професионален домоуправител е нова в България, но вече десетки ...

Защо да направите...

За всеки родител е наясно, че кръщаването на детето им ...

Регистрация на фирма...

Когато искате точната фирма за бизнеса си – обърнете се ...

За ранното детско...

Всички методи за ранно детско развитие се основават на идеята, ...

Съвети на брокера...

Днес човек постигнал определено ниво на доходи може да си ...

5 причини да...

Професията професионален домоуправител е нова в България, но вече десетки ...

Защо да направите...

За всеки родител е наясно, че кръщаването на детето им ...

Регистрация на фирма...

Когато искате точната фирма за бизнеса си – обърнете се ...

За ранното детско...

Всички методи за ранно детско развитие се основават на идеята, ...