Вложенията в ценни метали винаги са били изгодни в дългосрочен период, вместо вложения в книжни пари. Цената на последните поради инфлация и висок риск, свързани с непредсказуемото икономическото бъдеще на страната, е несигурна за утрешния ден.

Със златните монети всичко е на обратно – днешната стойност е по-ниска от утрешната. Никой няма да се удиви на твърдението: вложенията в злато – най-привлекателния начин за получаване на печалба.

Този скъпоценен метал се използва в много области на промишлеността, не се поддава на корозия, неговите запаси не са големи, следователно цената му е винаги висока, често даже расте. Счита се, че златото при всички възможни икономически и финансови катастрофи,не може напълно да се обезцени.

Трябва да се отбележи, че инвестирането в злато също има рискове – може да не се получи очакваната печалба. За това има няколко начина за инвестиране в злато, които помагат за диверсификация на портфейла и намаляване рисковете от загуба на приходи, сред които са: инвестиране в кюлчета, златни монети, ценни книжа, обезпечени със злато.

Най-интересен и изгоден начин за инвестиране на капитала това са златните монети. Има два вида монети от ценния метал: инвестиционни и възпоменателни.

Инвестиционните монети нямат нумизматична стойност, тъй като обръщението им е голямо и те са свободни доста често. Този вид златни монети са направени специално за инвестиции и печалба.

Цената на инвестиционните монети се образува от цената на чистото съдържание на ценния метал и разходите за производство. Препродажбите на монети често са бързи и почти лишени от рискове.

Възпоменателните златни монети имат инвестиционна стойност и нумизматична ценност. Тяхното обръщение е доста ограничено, а качеството е много високо.

Колкото по-стара е възпоменателната монета, толкова нейната цена е по-висока. Тя зависи от рядкостта на монетата, възрастта, физическото състояние и външното запазване на рисунката.

Ако години преди това покупката (продажбата) на възпоменателните монети беше трудна, то сега с появата на интернет-магазините процедурата по покупка – продажба значително се улесни.

Трябва да се знае, че вложенията в монети от злато носят реална печалба само в дългосрочен период, като не става дума за скоро намерена монета, продажбата на която обещава печалба в кратък срок.

Закупената сега монета ще донесе печалба след време, когато нейната възраст и ценност се увеличат.


Битумни керемиди –...

Много хора резонно се притесняват дали битумните керемиди, които са ...

Защо да сложим...

По всяка вероятност няма домакинство, което да не е изпитало ...

Кои са добрите...

Основната задача на летните гуми е да осигурят здраво сцепление ...

Aston Martin ONE...

Автомобилът Aston Martin ONE 77 всъщност не е просто създаден ...

Имоти в София...

Имоти в София с топ цена, но и на топ ...

Битумни керемиди –...

Много хора резонно се притесняват дали битумните керемиди, които са ...

Защо да сложим...

По всяка вероятност няма домакинство, което да не е изпитало ...

Кои са добрите...

Основната задача на летните гуми е да осигурят здраво сцепление ...

Aston Martin ONE...

Автомобилът Aston Martin ONE 77 всъщност не е просто създаден ...

Имоти в София...

Имоти в София с топ цена, но и на топ ...