Когато искате точната фирма за бизнеса си – обърнете се към Голдън Вижън !!!

Регистрация на фирма, видове фирми които могат да се основат в България, спецификата им и последващото счетоводно отчитане и данъчно облагане! Това е темата на днешния материал, за които специалистите от Голдън Вижън ни помогнаха. В България Търговския закон законово регулира функционирането и извършването на бизнес в страната. За да извършвате търговска дейност, внос или износ, строителни работи или прочие – трябва да имате законно регистрирана фирма. В зависимост от избора на дейност за фирмата, ниша на опериране и облагане с данъци – можете да изберете различен тип форми за вашата фирмена дейност. Какви са те вижте в следващите редове…

Регистрация на фирма – видовете фирми у нас и възможностите им

На страниците на www.smallbusiness.bg можете да намерите много полезна информация за регистрацията на фирма, за стъпките които трябва да се предприемат в тази насока и да се свържете с опитни професионалисти, които да ви посъветват и да подадат документите ви в Търговски регистър. Според управлението си у нас фирмите биват персонални дружества и дружества основани с капитали. Персоналните дружества са често събирателни или командитни, като събирателните се основават посредством капитали на съдружниците или в последствие капитализиране на част от печалбата на бизнеса. Командитните дружества се основават от две лица най-малко, за да управляват общи бизнес интереси. Управителите-собственици в случая са отговорни за задълженията на дружеството, докато другите участници в него отговарят до дела на капиталите си внесени във фирмата.

При персоналните дружества няма органи назначени за управлението на фирмата, а собствениците й я управляват и отговарят за нея и дълговете й със собствено имущество! Капиталовите дружества у нас се основават на база внесен минимален капитал за учредяване на компанията. В България разпознаваме капиталови дружества от типа на ООД или ЕООД, АД или ЕАД. Капиталовите дружества задължително трябва да имат управителен орган отговарящ за дейността им, като управителите и съдружниците или акционерите в тях имат ограничена отговорност. Тоест отговарят за дългове до дела на вноските си за капитала и не с лично притежаваното си имущество!

Когато сте решили да правите бизнес и регистрация на фирма е много важно да изберете правилната форма, под която компанията ви да оперира (това е важно и за счетоводното отчитане и данъчното облагане!). За това можете да се доверите на smallbusiness.bg и до два дни от подаването на документите ви фирмата вече да е легално действаща. Посетете www.smallbusiness.bg още днес и започнете бизнеса си на чисто – с бърза, лесна и изгодна регистрация на фирма!


Съвети на брокера...

Днес човек постигнал определено ниво на доходи може да си ...

5 причини да...

Професията професионален домоуправител е нова в България, но вече десетки ...

Защо да направите...

За всеки родител е наясно, че кръщаването на детето им ...

Регистрация на фирма...

Когато искате точната фирма за бизнеса си – обърнете се ...

За ранното детско...

Всички методи за ранно детско развитие се основават на идеята, ...

Съвети на брокера...

Днес човек постигнал определено ниво на доходи може да си ...

5 причини да...

Професията професионален домоуправител е нова в България, но вече десетки ...

Защо да направите...

За всеки родител е наясно, че кръщаването на детето им ...

Регистрация на фирма...

Когато искате точната фирма за бизнеса си – обърнете се ...

За ранното детско...

Всички методи за ранно детско развитие се основават на идеята, ...