Професията професионален домоуправител е нова в България, но вече десетки фирми предлагат тази услуги на гражданите. И, тъй като мнозина се съмняват във възможностите на юристите, които се занимават с управление на входове, ще ви дадем пет причини да изберете професионалист, с чиято помощ ще подобрите живота си в жилищните блокове и кооперации.

1 – Изборът на професионален домоуправител е добро решение, защото този човек е запознат със Закона за управление на етажната собственост познат под абревиатурата ЗУЕС. Той ще прилага законите, такива каквито са и ще се грижи за спокойния живот на съкооператорите. Ако се появят някакви спорове, то те ще бъдат разрешени с вещина от юридическото лице.

2 – Професионалистът ще поеме множество функции, сред които: водене на домова книга, свикване на общо събрание на входа, водене на отчет за свършената работа, грижа за инфраструктурата на входа, разрешаване на междусъседски спорове и много други. Всичко това обикновено затруднява домоуправителите, които избираме самосиндикално.

3 – За разлика от досегашния управител на етажната собственост, специалистът ще бъде безпристрастен при взимането на решения. Той няма да лобира за конкретен съкооператор, само защото последният го е поканил на питие предишната вечер. Ако има някакъв проблем между две или повече семейства във входа, то той ще бъде отстранен своевременно.

4 – Шумните съседи също ще останат в миналото. Имайте предвид, че с избора на професионален домоуправител вие давате работа на юридически грамотен човек, който контактува с институции, съставя предупредителни протоколи и се грижи за мира във входа.

5 – Вероятно най-голямата причина да използвате професионален домоуправител е, че той ще има достатъчно време да работи за вас. До този момент сме виждали управители, които са ангажирани със странични задачи и рядко поглеждат към проблемите на съкооператорите.

Можем да обобщим, че професионалният домоуправител, е едно добро решение за всяка сграда. Оставяме на вас да прецените, дали да се възползвате от тази услуга, или не.


Съвети на брокера...

Днес човек постигнал определено ниво на доходи може да си ...

5 причини да...

Професията професионален домоуправител е нова в България, но вече десетки ...

Защо да направите...

За всеки родител е наясно, че кръщаването на детето им ...

Регистрация на фирма...

Когато искате точната фирма за бизнеса си – обърнете се ...

За ранното детско...

Всички методи за ранно детско развитие се основават на идеята, ...

Съвети на брокера...

Днес човек постигнал определено ниво на доходи може да си ...

5 причини да...

Професията професионален домоуправител е нова в България, но вече десетки ...

Защо да направите...

За всеки родител е наясно, че кръщаването на детето им ...

Регистрация на фирма...

Когато искате точната фирма за бизнеса си – обърнете се ...

За ранното детско...

Всички методи за ранно детско развитие се основават на идеята, ...