1.Прави – за стомах и черва; За тях не е необходим иглодържател. Държат се с пръсти.

2.Криви: Кожни – за кожа и повърхностни тъкани – с широка дъга; Мускулни – за дълбоки тъкани – с голяма кривина – полуокръжни до изкривени до 1800. Чревни – за стомах, черва и др. – нережещи, малки, обли.

Иглодържатели: Предназначение – с тях се захващат иглите.

Хирургични конци:

Предназначение – за съединяване на тъканите чрез ръчен шев.

Видове: Според начина на приемане от тъканите: – резорбируеми конци – напълно се резорбират от организма; Използват се за бързозарастващи тъкани, които нямат нужда от продължителна подръжка. – нерезорбируеми – не се резорбират, а се инкапсулират от тъканите. По възможност трябва да се свалят. Използват се затъкани, които бавно зарастват и на места, където конеца трябва да остане като постоянна свръзка. Според физическата характеристика на конеца: – монофиламентен /монофилен/ – от една нишка; – полифиламентен /полифилен/ – от множество нишки, които са усукани или сплетени;

 Според предназначението си:

1. Аграфи – agraphes – използват се за шев: – кожни аграфи; – вътрешни аграфи – за подкожие и вътрешни органи;

2. Клипси– clips – използват се за лигиране на кръвоносни съдове;

3. На малката инструментална маса инструментите се подреждат на групи в следната последователност – режещи, фиксиращи, разширяващи и съединяващи тъканите. При по-сложните операции могат да се ползват и две масички.

  1. Източници на кислород, вакуум, райски газ и сгъстен въздух. Операционната и анестезиологичната сестра са длъжни преди започването на операцията да проверят налягането в системата чрез измервателни монометри.
  2. Електрокаутер – използване по време на операция за хемостаза или като електронож. Наконечникът заедно с шнура трябва да бъдат стерилни.
  3. Наркозен апарат – с него работи анестезиологичният екип
  4. Монитори за контрол на сърдечно съдовата система – чрез светлинен звук и графичен сигнал се следи сърдечната дейност, както и всички други соматични показатели.
  5. Маса за разтворите за почистване на операционното поле.
  6. Маса за спринцовки, медикаменти, набори за интубация и др. предназначени за анестезиологичният екип.
  7. Подвижен рентгенов апарат – предназначен за интраоперативни снимки.
  8. Негативоскоп – служи за поставяне на рентгеновите снимки.
  9. Бактерицидни лампи
  10. Стойки за банки

Това е принципното оборудване на операционна от общ профил.Хирургична предоперационна – служи за подготовка на ръцете на оперативният екип. Анестезиологична предоперационна – тук се извърша подготовка на болият за анестезия. Стая за събуждане. При болни с трудности при интубацията воденето на анестезията и събуждането се налага следоперативно проследяване от анестезиолог.

Работата на операционните сестри в операционният блок се ръководи от старша операционна сестра. В операционните се влиза със стерилно облекло, шапка, маска, калцуни.

Източник: РОМСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

 

 

 


Хирургичен инструментариум според...

1.Прави – за стомах и черва; За тях не е ...

Битумни керемиди –...

Много хора резонно се притесняват дали битумните керемиди, които са ...

Защо да сложим...

По всяка вероятност няма домакинство, което да не е изпитало ...

Кои са добрите...

Основната задача на летните гуми е да осигурят здраво сцепление ...

Aston Martin ONE...

Автомобилът Aston Martin ONE 77 всъщност не е просто създаден ...

Хирургичен инструментариум според...

1.Прави – за стомах и черва; За тях не е ...

Битумни керемиди –...

Много хора резонно се притесняват дали битумните керемиди, които са ...

Защо да сложим...

По всяка вероятност няма домакинство, което да не е изпитало ...

Кои са добрите...

Основната задача на летните гуми е да осигурят здраво сцепление ...

Aston Martin ONE...

Автомобилът Aston Martin ONE 77 всъщност не е просто създаден ...