Archive for the ‘Енергетика’ Category

Posted by mladen on Nov - 3 - 2016 with 0 Comment

Кой е Димитър Белелиев и какво трябва да знаем за него? Темата за енергетиката у нас е повече от актуална, а с проекта Белене тя се превърна по-скоро в злободневна  [ Read More ]

Posted by admin on Apr - 2 - 2016 with 0 Comment

Парните котли са закрити съдове под налягане за производство на пара чрез нагряване на водата с подавана топлинна енергия. Направени са от плътен материал, който да не пропуща парата. Добри  [ Read More ]