Archive for the ‘Отопление’ Category

Posted by mladen on Dec - 13 - 2017 with 0 Comment

Понеже климатичните промени стават все по-глобален проблем, то и решенията за справянето с тях не се решава само на локално ниво. Ето защото решението на настоящия американски президент да се  [ Read More ]

Posted by admin on Apr - 12 - 2016 with 0 Comment

В съвременните тежки икономически и дори обществено-социални условия на живот, хората сме принудени да се завръщаме назад към корените си или да се ползваме от вече на пръв поглед прекалено  [ Read More ]